ADMINISTRATIVA

 • přihlášky nově vzniklých organizací do registrů vedených státem
 • tvorba a aktualizace korporátních dokumentů, smluv a vnitropodnikových směrnic
 • aktualizace záznamů organizace v rejstřících (živnostenský, obchodní)
 • tvorba a aktualizace organizačního řádu organizace
 • převod účetních dokumentů a smluv do el. podoby a jejich následná elektronická archivace na našem vlastním serveru v systému pro archivaci dokumentů DocMGR s přístupem z internetu 24/7
 • elektronizace a zefektivnění oběhu účetních dokumentů organizace
 • vybírání datových zpráv z Datových a Daňových informačních schránek, vedení Informačního Systému Datových Schránek (ISDS) organizace
 • zajištění a vedení kvalifikovaných, systémových a osobních certifikátů a časových razítek organizace
 • zaměstnávání cizinců v ČR ze 3. zemí, zastupování cizince a organizace při jednáních na ÚP, MVČR a na cizinecké policii
 • Intrastat, zastupování klienta při celních řízeních, vystavování jednotných správních dokladů JSD
 • zajištění podnikové lékařské péče, pojištění organizace pro případy pracovních úrazů, kategorizace prací a pracovního prostředí
 • sestavování a zveřejňování zpráv o vztazích mezi propojenými osobami
 • likvidace obchodní společnosti

© 2014 Všechna práva vyhrazena.