KONZULTACE A PORADENSTVÍ
  • konzultace v oblasti pracovního práva a účetnictví
  • zaškolení statutárních zástupců  a vedoucích pracovníků organizace
  • kategorizace prací a pracovního prostředí
  • zaškolení zaměstnanců a jejich pravidelné přeškolení z BP a PO
  • zatřízení dlouhodobého hmotného majetku do tříd, stanovení ročních odpisů dle potřeb a možností organizace
  • pomoc se založením s.r.o., příprava potřebných dokumentů

© 2014 Všechna práva vyhrazena.