MZDY A PERSONALISTIKA
 • registrace organizace na okresní správě sociálního zabezpečení, na zdravotních pojišťovnách a u poj. Kooperativa, a.s. (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy)
 • vedení mzdové a personální evidence zaměstnanců (vedení osobních spisů zaměstnanců, přihlášky, odhlášky, hlášení změn na státních institucích, archivace osobních spisů)
 • zpracování mezd, mzdové výkazy, výplatní pásky
 • mzdové a evidenční listy zaměstnanců
 • odvody a roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
 • odvody na zdravotní a sociální pojištění
 • příkazy do bankovního ústavu k úhradě plateb odvodů z mezd
 • výpočet zákonného pojištění za zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance
 • zastupování na zdravotních pojišťovnách a okresní správě sociálního zabezpečení
 • srážky ze mzdy, exekuce

© 2014 Všechna práva vyhrazena.