DAŇOVÁ EVIDENCE
  • kompletní vedení a zpracování daňové evidence včetně evidence majetku
  • zpracování závěrky
  • vyzvedávání a kontrola správnosti účetních dokladů, pravidelné zasílání reportů a účetních výstupů e-mailem
  • pravidelné ekonomické a účetní konzultace
  • zastupování na finančních úřadech
  • vyplňování statistických výkazů
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
  • zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení

© 2014 Všechna práva vyhrazena.